Compak Sporting 

En meget jagtrelevant disciplin hvor en serie består af 25 duer. Ved standpladserne er anbragt lister med numre som refererer til de numre der står på husene hvorfra duerne bliver kastet. Du vil opleve "krydsende duer", "trækkende ænder", "hoppende kaniner", "rejsende krikænder" m.m. Op til 6 skytter kan skyde ad gangen. Der skydes både til enkeltduer og til doubleer. Det er tilladt at bruge to skud på enkeltduerne.
Ammunitionen er kun stålhagl str. 7-9 og højeste tilladte vægt er 28 gr.

Bemærk, at der af sikkerhedsmæssige årsager skal anvendes briller.


Previous page: Skydediscipliner
Next page: Jagtskydning